ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆ I ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆ    I  ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ԱԿՏ 27    01.01.2018-31.03.2018

ԱԿՏ 57   01.01.2018-31.03.2018

    ՀՈՎՈՒՆԻԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ  ԴՊՐՈՑԻ  2018թ. ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1       2         3        4                  5
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
 Հովունիի միջնակարգ դպրոցի  2017-18       ուս տարվա 
                               III  եռամսյակի   հաշվետվություն

 

 

 

 

Հովունիի միջնակարգ դպրոցի  2017-18ուս տարվա III  եռամսյակի նախադպրոցական

ծրագրով մատուցված կրթական

ծառայությունների նպատակով հատկացված սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ

 

 

 

 

 

Հովունիի միջնակարգ դպրոցի  2017-18ուս տարվա III  եռամսյակի հանրակրթության

ծրագրով մատուցված կրթական

ծառայությունների նպատակով հատկացված սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ

 

     ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  II ԵՌԱՄՍՅԱԿ

                      ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

         

 

                        ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ      ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

 

 

 

Հանրակրթություն

 

Նախակրթարան

 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                      ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

                                     

                                                         ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ